Продукти и Услуги

Изделия от трафоборд

Фирма „Сокол къмпани” ЕООД изработва детайли от трафоборд за производството на маслени силови трансформатори.

Изделия от трафоборд

Изделия от пресована слоеста дървесина

Фирма „Сокол къмпани” ЕООД притежава необходимото оборудване за обработка на пресована слоеста дървесина и дърво.

Изделия от пресована слоеста дървесинаИзделия от пресована слоеста дървесинаИзделия от пресована слоеста дървесинаИзделия от пресована слоеста дървесина

Изделия от етронит и текстолит

За производството на стъпални регулатори фирмата изработва детайли от етронит и текстолит.

Изделия от етронит и текстолит

Изделия от гумакорк

От гумакорк се изработват уплътнители за маслени силови трансформатори.

Очаквайте снимки

Изделия от ертацетал и ерталон

Фирма „Сокол къмпани” ЕООД е оборудвана да обработва ертацетал, ерталон, дюратрон  и други материали.

Изделия от ертацетал и ерталонИзделия от ертацетал и ерталонИзделия от ертацетал и ерталон

Метални изделия

Предприятието е оборудвано с различни металообработващи машини и произвеждаме богата гама метални изделия.

Очаквайте снимки